Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6249
Title: Nghiên cứu các phương pháp chuẩn hóa chữ viết tắt trong văn bản tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Văn Quý
Advisor: Ninh, Khánh Duy
Keywords: Chuẩn hóa văn bản
Khai triển chữ viết tắt
Biểu diễn ngữ cảnh
Mô hình Bag-of-words
Mô hình Doc2Vec
Tiếp cận học máy
Bộ phận lớp Naive Bayes
Khoa học máy tính
Issue Date: 2017
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6249
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanQuy.TT.pdfTóm tắt1.99 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanQuy.TV.pdfToàn văn2.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.