Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6234
Title: Giải pháp thiết kế trắc dọc hợp lý đường ôtô cao tốc đoạn KM42+000-:-KM47+000 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Authors: Phan, Văn Hoạt
Advisor: Vũ, Đình Phụng
Keywords: Thiết kế
Trắc dọc
Chỉ tiêu kỹ thuật
Đường ô tô cao tốc
Cao độ khống chế
Giải phóng mặt bằng
Phần mềm ADS civil
Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2017
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6234
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanVanHoat.TT.pdfTóm tắt896.25 kBAdobe PDFView/Open
PhanVanHoat.TV.pdfToàn văn17.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.