Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6229
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Văn, Thị Khánh Nhi
Advisor: Trương, Hồng Trình
Keywords: Rau an toàn
Người tiêu dùng
Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6229
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VanThiKhanhNhi.TT.pdfTóm tắt390.13 kBAdobe PDFView/Open
VanThiKhanhNhi.TV.pdfToàn văn803.8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.