Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6227
Title: Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết thân rễ cây Sâm Cau ở tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Trần, Mai Hương
Advisor: Đào, Hùng Cường
Keywords: Chiết tách
Thành phần hóa học
Dịch chiết thân rễ cây Sâm Cau
Quảng Ngãi
Hóa hữu cơ
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6227
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranMaiHuong.TT.pdfTóm tắt685.21 kBAdobe PDFView/Open
TranMaiHuong.TV.pdfToàn văn2.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.