Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6225
Title: Nghiên cứu phân lập và xác định hoạt tính sinh học của một số hợp chất của loài an điền lá Thông (Hedyotis pinifolia wall ex G.Don) tại Thừa Thiên Huế
Authors: Trương, Vũ Thùy Trang
Advisor: Giang, Thị Kim Liên
Keywords: Phân lập
Hoạt tính sinh học
Cây An điền lá thông
Hedyotis pinifolia wall ex G.Don
Thừa Thiên Huế
Hóa hữu cơ
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6225
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongVuThuyTrang.TT.pdfTóm tắt3.36 MBAdobe PDFView/Open
TruongVuThuyTrang.TV.pdfToàn văn34.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.