Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6220
Title: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học của một số dịch chiết thân, rễ cây Sống đời ở Quảng Ngãi
Authors: Bùi, Quang Tuấn
Advisor: Đào, Hùng Cường
Keywords: Thành phần hóa học
Chiết tách
Thân cây
Rễ cây
Cây Sống đời
Quảng Ngãi
Hóa hữu cơ
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6220
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiQuangTuan.TT.pdfTóm tắt639.83 kBAdobe PDFView/Open
BuiQuangTuan.TV.pdfToàn văn3.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.