Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6216
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng phần mềm kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Authors: Võ, Thị Tố Uyên
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Sự hài lòng của khách hàng
Phần mềm kế toán
Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp
Kế toán
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6216
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiToUyen.TT.pdfTóm tắt556.75 kBAdobe PDFView/Open
VoThiToUyen.TV.pdfToàn văn1.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.