Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6214
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ internet của FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Ngọc Oanh
Advisor: Trương, Sỹ Quý
Keywords: Lòng trung thành của khách hàng
Dịch vụ internet
Công ty FPT Telecom miền Trung
Chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6214
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiNgocOanh.TT.pdfTóm tắt238.48 kBAdobe PDFView/Open
LeThiNgocOanh.TV.pdfToàn văn2.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.