Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6211
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm bán lẻ của khách hàng - Nghiên cứu thực nghiệm tại các siêu thị Quảng Ngãi
Authors: Võ, Thị Trương Tâm
Advisor: Đường, Thị Liên Hà
Keywords: Bán lẻ
Siêu thị bán lẻ
Lựa chọn điểm bán lẻ
Siêu thị Quảng Ngãi
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6211
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiTruongTam.TT.pdfTóm tắt286.27 kBAdobe PDFView/Open
VoThiTruongTam.TV.pdfToàn văn1.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.