Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6210
Title: Tăng cường huy động tiền gửi dân cư tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Quy Nhơn
Authors: Chế, Thị Thanh Nguyệt
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Huy động tiền gửi dân cư
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Thành phố Quy Nhơn
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6210
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CheThiThanhNguyet.TT.pdfTóm tắt230.81 kBAdobe PDFView/Open
CheThiThanhNguyet.TV.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.