Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6195
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Phương Thảo
Advisor: Hoàng, Tùng
Keywords: Thẩm định tài chính dự án đầu tư
Vay mượn
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Quảng Nam
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6195
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenPhuongThao.TT.pdfTóm tắt380.72 kBAdobe PDFView/Open
NguyenPhuongThao.TV.pdfToàn văn794.07 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.