Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6194
Title: Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Quy Nhơn
Authors: Nguyễn, Đỗ Thị Lộc
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Bảo đảm tiền vay
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương
Chi nhánh Quy Nhơn
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6194
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDoThiLoc.TT.pdfTóm tắt364.33 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDoThiLoc.TV.pdfToàn văn948.16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.