Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6193
Title: Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn
Authors: Đoàn, Thị Ngọc Mai
Advisor: Hồ, Hữu Tiến
Keywords: Bảo đảm tiền vay
Tài sản
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Chi nhánh Ngũ Hành Sơn
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6193
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanThiNgocMai.TT.pdfTóm tắt275.38 kBAdobe PDFView/Open
DoanThiNgocMai.TV.pdfToàn văn760.93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.