Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6192
Title: Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lê, Tú Linh
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Bảo đảm tiền vay
Tài sản
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam
Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6192
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTuLinh.TT.pdfTóm tắt192.12 kBAdobe PDFView/Open
LeTuLinh.TV.pdfToàn văn997.41 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.