Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/61
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và hát triển nhà Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Lương Định
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Quản trị tài chính
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/61
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt334.73 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.107.pdfToàn văn822.78 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.