Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6083
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, chi nhánh tỉnh Đắk Nông
Authors: Trần, Văn Thường
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Cho vay hộ nghèo
Ngân hàng Chính sách Xã hội
Chi nhánh Đắk Nông
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6083
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVanThuong.TT.pdfTóm tắt335.5 kBAdobe PDFView/Open
TranVanThuong.TV.pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.