Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6079
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Advisor: Hồ, Hữu Tiến
Keywords: Cho vay hộ kinh doanh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Huyện Hòa Vang
Đà Nẵng
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6079
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenAnhTuan.TT.pdfTóm tắt228.59 kBAdobe PDFView/Open
NguyenAnhTuan.TV.pdfToàn văn2.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.