Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6075
Title: Hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Lê Hoàng Phương
Advisor: Lê, Công Toàn
Keywords: Tín dụng xuất nhập khẩu
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6075
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenLeHoangPhuong.TT.pdfTóm tắt315.74 kBAdobe PDFView/Open
NguyenLeHoangPhuong.TV.pdfToàn văn1.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.