Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6069
Title: Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Trọng Linh
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Cho vay hộ kinh doanh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6069
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTrongLinh.TT.pdfTóm tắt293.29 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTrongLinh.TV.pdfToàn văn574.66 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.