Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6062
Title: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ông Ích Khiêm
Authors: Vương, Vũ Hoàng Tuấn
Advisor: Hồ, Hữu Tiến
Keywords: Rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ông Ích Khiêm
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6062
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuongVuHoangTuan.TT.pdfTóm tắt242.75 kBAdobe PDFView/Open
VuongVuHoangTuan.TV.pdfToàn văn710.22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.