Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6061
Title: Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài
Authors: Phạm, Bá Thịnh
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Tín dụng tiêu dùng
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Phú Tài
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6061
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamBaThinh.TT.pdfTóm tắt227.33 kBAdobe PDFView/Open
PhamBaThinh.TV.pdfToàn văn721.68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.