Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6060
Title: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Võ, Khắc Ngọc
Advisor: Lê, Công Toàn
Keywords: Hạn chế rủi ro tín dụng
Cho vay trung, dài hạn
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6060
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoKhacNgoc.TT.pdfTóm tắt360.61 kBAdobe PDFView/Open
VoKhacNgoc.TV.pdfToàn văn818.71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.