Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6037
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Thị Ngọc Hà
Advisor: Đường, Thị Liên Hà
Keywords: Dịch vụ truyền hình MyTV
Nghiên cứu người tiêu dùng
Khách hàng cá nhân
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6037
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiNgocHa.TT.pdfTóm tắt449.45 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiNgocHa.TV.pdfToàn văn2.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.