Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6020
Title: Xây dựng ứng dụng ERP cho doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử trên nền tảng Cloud Computing
Authors: Nguyễn, Tuấn Trung
Advisor: Trần, Quốc Chiến, PGS.TSKH.
Keywords: Cloud computing
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp
Doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử
Khoa học máy tính
Issue Date: 2013
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 60.48.01; 122 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết; Chương 2.Phân tích và thiết kế hệ thống; Chương 3.Triển khai chương trình.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6020
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTuanTrung.TT.pdfTóm tắt1.18 MBAdobe PDFView/Open
NguyenTuanTrung.TV.pdfToàn văn5.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.