Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/60
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ đối với các khoản thu, chi tại trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Trà Lý
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Kế toán trường học
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/60
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt165.29 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.121.pdfToàn văn684.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.