Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5969
Title: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Vay tiêu dùng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Quận Sơn Trà
Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5969
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMinhNguyet.TT.pdfTóm tắt227.04 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiMinhNguyet.TV.pdfToàn văn1.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.