Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5961
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Thu Vân
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Quận Liên Chiểu
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5961
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiThuVan.TT.pdfTóm tắt360.57 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiThuVan.TV.pdfToàn văn784.71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.