Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5950
Title: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Krông Năng - Buôn Hồ
Authors: Hoàng, Anh Nam
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Cho vay hộ kinh doanh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Krông Năng - Buôn Hồ
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5950
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangAnhNam.TT.pdfTóm tắt301.87 kBAdobe PDFView/Open
HoangAnhNam.TV.pdfToàn văn1.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.