Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5932
Title: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bình Định
Authors: Nguyễn, Thị Bích Vân
Advisor: Lê, Văn Huy
Keywords: Quản trị khách hàng
Quan hệ khách hàng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Bình Định
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5932
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiBichVan.TT.pdfTóm tắt324.74 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiBichVan.TV.pdfToàn văn1.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.