Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5893
Title: Phát triển công nghiệp chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Thanh Trúc
Advisor: Trương, Bá Thanh
Lâm, Minh Châu
Keywords: Phát triển công nghiệp chế biến cà phê
Đắk Lắk
Kinh tế công nghiệp
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5893
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhTruc.TT.pdfTóm tắt581.39 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThanhTruc.TT E.pdfSummary1.23 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThanhTruc.TV.pdfToàn văn5.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.