Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5887
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk
Authors: Võ, Minh Hoàng
Advisor: Lê, Văn Huy
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Vay trung hạn và dài hạn
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Đắk Lắk
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5887
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoMinhHoang.TT.pdfTóm tắt414.92 kBAdobe PDFView/Open
VoMinhHoang.TV.pdfToàn văn1.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.