Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5886
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Hoàng Ni
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Vay mượn
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chi Nhánh Hòa Vang
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5886
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiHoangNi.TT.pdfTóm tắt630.21 kBAdobe PDFView/Open
LeThiHoangNi.TV.pdfToàn văn1.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.