Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5881
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Authors: Lê, Thị Kim Đính
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Vay mượn
Khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5881
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiKimDinh.TT.pdfTóm tắt383.47 kBAdobe PDFView/Open
LeThiKimDinh.TV.pdfToàn văn1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.