Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5873
Title: Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Bình Định
Authors: Phan, Thị Bích Phượng
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Cho vay hộ kinh doanh
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Bình Định
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5873
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiBichPhuong.TT.pdfTóm tắt277.96 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiBichPhuong.TV.pdfToàn văn655.27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.