Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5871
Title: Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tân Chính - Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Thị Thu Hà
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Cho vay hộ kinh doanh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi nhánh Tân Chính
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5871
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiThuHa.TT.pdfTóm tắt388.87 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiThuHa.TV.pdfToàn văn1.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.