Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5850
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng: So sánh giữa Lotte Mart và BigC
Authors: Hà, Tuấn Hoàng
Advisor: Lê, Văn Huy
Keywords: Người tiêu dùng
Lựa chọn siêu thị
Siêu thị Lotte Mart
Siêu thị BigC
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5850
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HaTuanHoang.TT.pdfTóm tắt229.41 kBAdobe PDFView/Open
HaTuanHoang.TV.pdfToàn văn1.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.