Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5819
Title: Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Authors: Trương, Uyên Giang
Advisor: Hoàng, Tùng
Keywords: Cấu trúc tài chính doanh nghiệp
Thị trường chứng khoán
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5819
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongUyenGiang.TT.pdfTóm tắt1.21 MBAdobe PDFView/Open
TruongUyenGiang.TV.pdfToàn văn2.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.