Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5818
Title: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Hà
Advisor: Hoàng, Tùng
Keywords: Phân tích báo cáo tài chính khách hàng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5818
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiHa.TT.pdfTóm tắt483.94 kBAdobe PDFView/Open
TranThiHa.TV.pdfToàn văn1.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.