Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5817
Title: Mở rộng huy động vốn từ dân cư tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Định
Authors: Phan, Thị Thanh Thư
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Huy động vốn từ dân
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Định
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5817
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiThanhThu.TT.pdfTóm tắt223.02 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiThanhThu.TV.pdfToàn văn572.76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.