Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5807
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam
Authors: Lê, Thị Trung Hoa
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Quản trị khách hàng
Hài lòng của khách hàng
Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam
Chi nhánh Quảng Nam
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5807
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiTrungHoa.TT.pdfTóm tắt252.73 kBAdobe PDFView/Open
LeThiTrungHoa.TV.pdfToàn văn572.7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.