Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5806
Title: Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Trung Việt Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Thị Thanh Hương
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Chăm sóc khách hàng
Ngân hàng TMCP Phương Đông
Chi nhánh Trung Việt Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5806
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiThanhHuong.TT.pdfTóm tắt386.08 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiThanhHuong.TV.pdfToàn văn1.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.