Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5805
Title: Hoàn thiện hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Bình
Authors: Phạm, Văn Mão
Advisor: Hồ, Hữu Tiến
Keywords: Vay ngắn hạn
Doanh nghiệp
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
Quảng Bình
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5805
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamVanMao.TT.pdfTóm tắt183.88 kBAdobe PDFView/Open
PhamVanMao.TV.pdfToàn văn1.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.