Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5803
Title: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho các dự án do Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tư
Authors: Lê, Văn Hà
Advisor: Đặng, Tùng Lâm
Keywords: Quản lý vốn đầu tư
Vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước
UBND thị xã Gia Nghĩa
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5803
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVanHa.TT.pdfTóm tắt293.36 kBAdobe PDFView/Open
LeVanHa.TV.pdfToàn văn1.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.