DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Kế toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/58

Nhan đề: Kiểm soát chi ngân sách sự nghiệp y tế tại Trung tâm y tế Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Tác giả: Ngô, Thị Nguyệt Nga
Người hướng dẫn: Võ, Duy Khương
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/58
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tom tat.pdfTóm tắt192,71 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.93.pdfToàn văn529,51 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback