Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5787
Title: Giải pháp tạo việc làm cho người dân các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Authors: Hoàng, Việt Dũng
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Lực lượng lao động
Tạo việc làm cho người dân
Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng
Huyện Bố Trạch
Quảng Bình
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5787
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangVietDung.TT.pdfTóm tắt343.5 kBAdobe PDFView/Open
HoangVietDung.TV.pdfToàn văn813.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.