Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5785
Title: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Văn Thân
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Đất đai
Quản lý nhà nước về đất đai
Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5785
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanThan.TT.pdfTóm tắt322.92 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanThan.TV.pdfToàn văn1.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.