Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5784
Title: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Authors: Lê, Hương Giang
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Đất đai
Quản lý nhà nước về đất đai
Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5784
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeHuongGiang.TT.pdfTóm tắt368.46 kBAdobe PDFView/Open
LeHuongGiang.TV.pdfToàn văn1.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.