Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5772
Title: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ tại Siêu thị Điện máy Nguyễn Kim Đà Nẵng
Authors: Phan, Văn Minh
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Chất lượng dịch vụ
Nghiên cứu người tiêu dùng
Siêu thị Điện máy Nguyễn Kim Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 153 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ; Chương 2: Thiết kế nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5772
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanVanMinh.TT.pdfTóm tắt387.69 kBAdobe PDFView/Open
PhanVanMinh.TV.pdfToàn văn1.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.