Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5743
Title: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Nơ Trang Long
Authors: Đặng, Thị Nguyên Phương
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Rủi ro tín dụng
Cho vay hộ sản xuất kinh doanh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Nơ Trang Long
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5743
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiNguyenPhuong.TT.pdfTóm tắt300 kBAdobe PDFView/Open
DangThiNguyenPhuong.TV.pdfToàn văn732.93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.