Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5738
Title: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định
Authors: Lê, Chương
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Rủi ro tín dụng
Vay đầu tư
Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Bình Định
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5738
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeChuong.TT.pdfTóm tắt293.83 kBAdobe PDFView/Open
LeChuong.TV.pdfToàn văn795.44 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.